Dosha – Vāta, Pitta og Kapha

De tre styrende prinsipper er Vāta, Pitta og Kapha og er de fysiske Dosha ‘ene i kroppen. I menneskekroppen kan de sammenlignes med tre grupper av gener og fysiske funksjoner. I AyurVeda baserer Vāta, Pitta og Kapha de fem elementene: rom, luft, ild, vann og jord.  

Vāta er av Luft (Vāyu) og Rom (Ākāsha), og funksjoner er bevegelse, transportering og kommunikasjon. Når Vata er balansert, har vi god mental årvåkenhet, riktig produksjon av kroppsvev, normal fordøyelse, sterk immunitet, god søvn, entusiasme og kreativitet.
Kvaliteter: Tørr, kald, lett, bevegelse, ørliten, sprøhet, klarhet

Pitta er Ild (Tejas eller Agni) og Vann (Jala), og funksjoner er fordøyelse, metabolisme og transformasjon. Når Pitta er i balanse har vi normal kroppstemperatur, sterk mental konsentrasjon, sterk fordøyelse, intellektuell, skinnende hudfarge, god energi, og tilfredshet.
Kvaliteter: Varme, litt fethet, skarp/skarphet, væskeholdig, surhet, flytende/strømmende

Kapha er Jord (Pṛithivī) og Vann (Jala), og funksjoner er struktur, samhold og smøring. Når Kapha er er i balanse, har vi god muskelstyrke, sterk immunitet, sterke ledd og beinstruktur, god utholdenhet, ro, kjærlig og sjenerøs.
Kvaliteter: Tung, kald, myk, fethet, søt, stabil/stødig, klebrighet

Når alle Dosha ’ene er i balanse, opprettholder vi en sunn og frisk kropp. Når de er i Ubalanse – er det grunnleggende årsaker til ubalanse, forstyrrelser og sykdom i kroppen.

De mest vanlige ubalansene til Dosha’ene er for Vāta: eksitasjon, uregelmessighet, tørrhet og degenerasjon. For Pitta er det varme, flytende væske, betennelse. For Kapha er tyngde, sløvhet, overbelastning, svulst og toksisitet (Āma)

Ta Dosha Quiz for å få en indikasjon på din kroppstype og sinnstype ‘her‘, eller les mer om kroppstyper ‘her‘.

Definition of a Healthy Individual
One whose Doshas are balanced,
Whose digestive fire (Agni) is balanced,
Whose bodily tissues (Dhātus) and elimination
processes (Malas) are functioning normally,
And whose senses (Indriya), mind (Manas),
and Self (Ātmā) are filled with bliss,
Such a one is called a healthy person.
- Sushruta Samhita, Su. 15.38
Definisjon av en sunn person
Når ens Dosha er balansert,
Når ens forbrenningen (Agni) er balansert,
Når ens kroppsvev (Dhātus) og eliminering
prosesser (Malas) fungerer normalt,
Og når ens sanser (Indriya), sinn (Manas),
og deg selv/sjelen (Ātmā) er fylt med lykke,
En slik person kalles en sunn person
direkte oversatt fra Sushruta Samhita, Su. 15.38