Maharishi AyurVeda

På internett kan du søke og finne mye informasjon om AyurVeda.

«Ayur» betyr liv, og «Veda» betyr vitenskap eller kunnskap. I korthet betyr AyurVeda kunnskapen om livet.

AyurVeda er en Indisk medisin mange tusen år gammelt, muligens har den vitenskapen eksistert i over 5000 år. Det er en helhetlig helsesystem basert på troen om å finne balanse mellom sinn, kropp og sjel.

Maharishi AyurVeda (MAV)

I begynnelsen av 1980 årene ble denne oldtidens Vediske kunnskap revidert av talsmannen av Transcendental meditasjon (TM), Maharishi Mahesh Yogi, og gjorde denne kunnskapen mer tilgjengelig og mere forståelig for dagens mennesker. Han understreket også viktigheten av bevisstheten i vår helse. Han jobbet med verdens fremste Ayurvediske leger med å gjenopprette den gamle Vediske kunnskapen til dens fullstendighet, som den opprinnelig var. MAV er en hel og naturlig helsesystem som balansere sinn, kropp, omgivelser ved å vekke opp kroppens indre intelligens. Intelligensen er regnet som kilden til all opprinnelse, hvordan den kan balansere kroppen til optimale forhold etter naturens lover. Det viktigste av alt er forebygging av sykdommer (ubalanse) og behandle sykdommer fra dens opprinnelse istedenfor symptomene, altså finne årsaken.

For å vekke opp den indre intelligens, må vi bli balansert helhetlig med å spise riktig mat og en livsstil i henhold til vår Prakriti, eller konstitusjon/kroppstype. Hvordan vi oppfører oss og hvilke daglige rutiner har en stor innvirkning på vår helse. Vi må ta i betraktning alle områder av vårt liv, fysisk og psykisk, omgivelsene, alder, naturens egen syklus og universet. For lettere å komme i kontakt med all disse områdene bør vi meditere to ganger daglig (TM), som er en viktig del av Maharishi AyurVeda.

Kilde: https://www.imavf.org/maharishi-mahesh-yogi/ and
https://chopra.com/articles/what-is-ayurveda