Familien -Tilrettelegge sunne måltider

Familie guide
“Freeimages.com/Sammylee”

Lage mat som passer familien kan være utfordrende fordi en matsort som er bra for deg, ikke nødvendigvis er like bra for din ektefelle eller barnet ditt. Første må vi kartlegge kropps- og sinnstype, deretter finne en balanse mellom mat og krydder, hva som er bra og hva som bør unngås. 

Vi kommer på visitt hjem til familien en ettermiddag, og gjør en forenklet versjon på å finne kropps- og sinnstype til hvert familie medlem. Det blir snakket litt om forskjellige kroppstyper og hva hvert enkelt kroppstype tåler og ikke tåler. Lager en liten familie guide / plan som hjelper familien til å tilrettelegge matlaging for hele familien.

Møtet varer ca 2 timer og koster 1'300 kr (4 familie medlemmer). 
Utover det, for hvert familiemedlemmer 150 kr. Betaling faktura eller kontant.
Vi har VIPPS, #781841