AyurVeda Oppfølgingsmøte

Følge opp AyurVeda behandlingsprogrammet fra første møtet. Det viktig å finne ut hva som fungerte og ikke fungerte. Vi leser pulsen for å sjekke eventuell endring i helsestatusen. Behandlingsprogrammet justeres etter funnene, og hvis nødvendig et nytt oppfølgingsmøte kan planlegges. Vurder også behandlingspakke dersom du har tydelige plager.

Det avhengig av hvor alvorlig ubalansen er, men generelt er en oppfølgingsmøte 3-4 uker etter førstegangskonsultasjonen.

Oppfølgingsmøtet er på 30 minutter, 480 kr. 
Alternativ: Jeg kan komme hjem til deg hvis du bor i Alta by mot 100 kr i tillegg. 
Betaling faktura eller VIPPS.   
Vi har VIPPS, #781841