Oppfølgingsmøte

Følge opp behandlingsprogrammet fra første møtet, og her er det viktig å finne ut hva som fungerte og ikke fungerte. Igjen leser jeg pulse din og fokusere på eventuelle forandringer. Deretter blir programmet justert, og et nytt oppfølgingsmøte kan eventuelt planlegges. Vurder også behandlingspakke dersom du har tydelige plager.

Det avhengig av hvor alvorlig ubalansen er, men generelt er en oppfølgingsmøte 3-4 uker etter den første konsultasjonen.

Oppfølgingsmøtet er på 30 minutter, 480 kr. 
Alternativ: Jeg kan komme hjem til deg (i Alta) mot tillegg i pris. 
Betaling på stedet.   
Vi har VIPPS, #781841