Kayagni

Kayagni AS, Randi Eriksen, Org. nr. 928233243, Kvenvikbakken 17, 9541 Alta

Kayagni er ett Sanskrit ord, og har kanskje ikke bare én betydning. Jeg skal prøve å forklare «Agni» først. Agni er ild elementet (en av fem) i menneskekroppen. Ilden er også representert overalt, som finnes i hver eneste opprinnelse på jord og universet (plante, dyr, galakser osv).

Agni har ansvaret for metabolisme, forbrenning, og fordøyelse, hvis vi ikke har Agni så eksisterer vi ikke. Agni som vi har i kroppen vår er ett av elementene i Pitta. Pitta, ild og vann, er en av de grunnleggende prinsipper i kroppen.

Når Agni er balansert (sunn, frisk): Er maten riktig fordøyd, absorbert, tatt inn og omformet til kroppsvev og lignende. Og avfallsprodukter og slagstoffer er naturlig utskilt fra kroppen når Agni er balansert. Da føler vi også glede, vi er tilfredsstilt, lykksalig og fullkommen, vi er sunne og fulle av næring, føler oss sterke, har god immunitet og har vakker utstråling.

Og ordet «Kaya», har flere meninger i forskjellige situasjoner: Deha (menneske kroppen), Kayagni (ild i kroppen), Manas (sinn), Hridaya (hjerte), Sakala Shareera (hele kroppen).

Kayagni er sett som Jatharagni (ilden), og er lokalisert i tolvfingertarmen og deler av tynntarmen. Hvis vi ser Kayagni som ilden i kroppen, så er det summen av alle 13 typer av Agni som finnes i kroppen, Jatharagni inkludert. I mange omstendigheter er Kayagni og Jatharagni det samme, og brukes om hverandre.

Kilde: easyayurveda.com

Kayagni AS, Randi Eriksen, Org. nr. 928233243, Kvenvikbakken 17, 9541 Alta