Hvem passer Maharishi AyurVeda for?

Maharishi AyurVeda (MAV, ‘les om MAV her‘) er en helhetlig behandling system som tar hensyn til din kropp, det mentale, det åndelige, det emosjonelle, nær- og avstandsomgivelsene. 

Maharishi AyurVeda passer for alle; mennesker i alle alder, kjønn og uansett etniske bakgrunn. MAV hjelper med å opprettholde balansen (homeostasen), korreksjon av ubalansen, forbedring eller vedlikehold av balansen. Det er unikt konsept til å forebygge fremtidige ubalanser.

I tillegg til forebygging, behandler vi mennesker med all slags små og store plager. Det kommer an på ubalansen og mennesket selv hvor nærme og hvor raskt homeostasen vi kommer.

Et MAV behandlingsprogram er et teamarbeid mellom deg og Ayurvediske konsulenten. Det kan bestå av livsstilsendring, diettendring, bruk av oljer og urtetilskudd som passer for klientens konstitusjon (‘les mer her‘). Vi finner et treningsopplegg som passer deg, eventuell endring av dagsrutiner og snakker om omgivelsene dine (spesielt de nære). Et behandlingsprogram er ikke gjort unna på noen uker fordi endringene må gjøres gradvis. Det er viktig å se effekten av endringen før en ny endring påbegynnes. Derfor anbefales det å ha noen oppfølgingsmøter, vurder en ‘behandlingspakke‘.

Uansett MAV program, er det viktig å fortsette med andre behandlinger. Som oftest kan ulike behandlinger utfylle hverandre, slik at du får fordeler fra flere hold. Det er naturlig å informere fastlegen din hvilke behandlingsprogram du følger. 

“FreeImages.com/CJLUC”