Randi Eriksen

Opprinnelig er Randi Eriksen fra Stjernøya i Altafjorden, men hun har bodd i Sør-Norge og i Sveits i mange år. I 2021 flyttet hun tilbake med mann og barn, og bosatte seg i Alta (Finnmark og Troms fylket).  Nå jobber hun som AyurVeda konsulent for Kayagni AS.

Randi har bakgrunn i ‘Maharishi AyurVeda‘, en indisk medisin fra 5000 år tilbake i tid. Hun har kunnskap om kroppstyper, og hvilke mat, urtetilskudd eller livsstil som din kropp tåler for å opprettholde eller forbedre homeostasen (balanse i kroppsfunksjoner).

Randi Eriksen

Relevant erfaring:

 • 2023 Kurs: Maharishi AyurVeda Marma Terapi, Maharishi College of Perfect Health International
 • 2023 Allmenn naturterapeut, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, NNH
 • 2022 – Grunnmedisin 1-2, & 2023 VEKS-fag, Tunsberg Medisinske Skole
 • 2020-2021 – Lærer assistent og team leder, MS Maharishi AyurVeda and Integrative medicine, 2. års kullet
 • 2020 – AyurVeda Therapy, diplom (8 leksjoner)
 • 2017-2020 – 3 årig nett skole, MS Maharishi AyurVeda and Integrative medicine, diplom
 • 2017-2020 – Klinisk praksisplass, video time 0:36 it is me
 • 2019 – Kurs: Your healthy Gut, diplom
 • 2019 – Kurs: My Ageless Brain, diplom
 • 2017 – Kurs: Ayurvedisk cooking for perfect health (10 leksjoner)
 • 2016 – Kurs: Introduksjon til Maharishi AyurVeda (8 leksjoner)
 • 2015 – Transcendental Meditasjon