Join Us

Du har flere måter å bli medlem på. Enten ved å bruke våre ‘tjenester‘, eller å delta på Kayagni’s aktiviteter. Husk abonnere på ‘nyhetsbrev‘, og du får tilsendt siste nytt fra Kayagni – Ayurveda Balance.

Kontakt oss‘ for mer informasjon.