Evaluering – Bedre Tarmhelse med AyurVeda

Tarmhelse

Velkommen til Evaluering - Bedre Tarmhelse med AyurVeda

Vi ønsker å bli bedre og er takknemlig for alle tilbakemeldinger. Du er anonym, så navnet ditt er ikke synlig i evalueringen.

1. 
Hvor fornøyd var du med temaene i kurset?

Mellom skala fra 0-6, der 0=lite fornøyd og 6=meget fornøyd

2. 
Hva synes du om mengden av de forskjellige temaene?

3. 
Synes du temaene var relevante for å utføre programmet?

4. 
Var det noen medisinske ord og uttrykk som ikke ble forklart?

5. 
Var det noen Ayurvediske ord og uttrykk som ikke ble forklart?

6. 
Hvordan synes du fordeling mellom tema og egenerfaring/diskusjon var?

Mellom skala fra 0-6, der 0=liten grad og 6=stor grad

7. 
Hadde du stor nytte av å lytte til andres erfaringer?

Mellom skala fra 0-6, der 0=liten nytte og 6=stor nytte

8. 
Hvor fornøyd var du med kursmateriell?

Mellom skala fra 0-6, der 0=ikke fornøyd og 6=meget fornøyd

9. 
I løpet av programmet, fikk du svar på det du lurte på?

10. 
Var oppfølgingen tilstrekkelig under programmet?

11. 
Hvor stor grad synes du WhatsApp gruppen fungerte?

Mellom skala fra 0-6, der 0=liten grad og 6=stor grad

12. 
Sett under ett, hvor fornøyd er du med kurset?

Mellom skala fra 0-6, der 0=liten grad og 6=stor grad

13. 
Hva er det viktigste du sitter igjen med etter kurset?

14. 
Hvordan kan vi gjøre kurstilbudet bedre?

15. 
Vil du anbefale kurset til noen andre?

16. 
Har du noen andre kommentarer?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *