Stress bearbeiding

Stress bearbeiding

Det er utallige faktorer som skaper stress i kroppen, som over tid blir til ubalanser og fører til sykdommer.