Godt ivaretatt og god oppfølging

Har hatt god effekt av ulike behandlinger innenfor Ayurveda. Randi er profesjonell, behandlingene oppleves behagelig og man føler seg godt ivaretatt, og for god oppfølging.