Holistic and natural Balance

Helhetlig og naturlig balanse.

Hva betyr det?

Maharishi AyurVeda (MAV) tilbyr en helhetlig behandling av sykdommer, også kalt ubalanse. Ubalanse i kroppen er dens avvik i forhold til det som er normalt, altså når kroppen er i balanse. Maharishi AyurVeda tar hensyn til din livstil, maten du spiser, din adferd, hvordan du føler deg (emosjonelle), nær og fjern omgivelse. En Ayurvedisk konsulent kartlegger og analyserer alle disse faktorene før konsulenten anbefaler et program som skal hjelpe personen til å igjen finne balansen. Under en konsultasjon er det viktig å finne personens sinns- og kroppstype, ikke når kroppen er i ubalanse, men den kroppstypen som er naturlig for personen. Når man kjenner kroppstypen personen er født med, og ser hvordan den er nå, så vet man avviket, eller ubalansen, og ett program kan lages. Les litt om sinns- og kroppstype her

Så, det fysiske og det psykiske er viktig å behandle ved en Ayurvedisk program. Det fysiske er smertene vi føler på et sted, mens det psykiske er ikke lett å se. Et traume vi har opplevd når vi var barn, kan være årsaken til det fysiske smerten vi føler som voksne. Og behandle en slik «traume», kan være vanskelig og kan ta lang tid. Blant annet så er Transcendental Meditasjon (TM) vitenskapelig dokumentert at det hjelper mennesker med PTSD (posttraumatisk stresslidelser), og TM hjelper i mange tilfeller mennesker som har stress, depresjon, og angst. Men TM har mange fordeler hvis man praktisere to ganger om dagen; sterkere mental helse, sterkere fysisk helse, større klarhet, effektivitet og kreativitet. Les mer om TM her.

TM hjelper oss til å vekke den indre intelligensen i oss, som er regnet som fundamentet i all opprinnelse. Kvantefysikken beskriver også det enhetlige feltet, naturlovene som fundamentet for vår eksistens. Så hvis vi legger fokuset på det grunnleggende, har vi større forutsetning for å lykkes med å finne balansen.

 Så den helhetlige balansen er naturlig for oss, vi må hjelpe den ved å holde den sterk og god ved en god diett, riktig livstil og adferd, og balansere det emosjonelle i oss. Det er viktig å vite hvordan man fordøyer maten vi spiser, men også hvordan vi fordøyer opplevelser og følelser.

author avatar
Randi Eriksen AyurVeda konsulent, Allmenn Naturterapeut
Randi Eriksen vokste opp på Stjernøya i Altafjorden, og har bodd både i Sør-Norge og Sveits før hun returnerte tilbake til Norge og Alta i 2021.  Randi tok hun en Mastergrad i Maharishi Ayurveda og integrert medisin, ferdig i 2020. Hun ble godkjent NNH allmenn naturterapeut i 2023. Hun jobber som Ayurveda konsulent og har kunnskap å finne kroppstype/sinnstype, forbedre din helsetilstand med kosttilskudd, tilpasset diett og livstilsendring.